ÖLANDS JÄRNÅLDERSVECKAÖlands järnåldersvecka är ett publikt arrangemang över hela Öland med fokus på järnålder (romersk järnålder till Vikingatid, år 0 - 1000 e kr.). Arrangemanget sker i samverkan mellan olika aktörer som förmedlar det forntida Öland. Det finns två övergripande syften: Dels att utveckla den historiska turismen på Öland, dels att inleda en formaliserad samverkan mellan aktörer inom forntidshistoria.BAKGRUND

Initiativtagare är Fornverkstan ideell förening (Skäftekärr arkeologiska friluftsmuseum), Skedemosse museum och Mörbylånga kommun via Eketorps borg samt arkeolog Jan-Henrik Fallgren. Fornverkstan/Skäftekärr har sedan många år tillbaka haft en Järnåldersvecka vilken nu är tänkt att spridas över hela ön. Sedan länge har alla aktörer på Öland inom historieturism verkat enskilt utan gemensam plattform. Avsikten är att nu skapa ett evenemang som binder samman hela Öland under en vecka då aktiviteter för allmänheten hålls.


VISION

Hela Öland är ett museum – i de olika publika anläggningarna, i kulturlandskapet och i fornborgarna! Vår vision är att samlas kring ett gemensamt syfte att arbeta med kulturarvet, historien och arkeologi i ett publikt perspektiv. Ölands järnåldersvecka är sättet att förverkliga detta genom samarbete i en ny organisation. Vi vill utveckla Ölands kompetens och förmåga att leverera upplevelser och kunskap till våra besökare.

Vi ser att det finns en enorm kunskap kring arkeologi och historia på ön, men det krävs en organiserad samverkan för att lyfta den här delen av besöksnäringen till en ny nivå. Tillsammans blir vi starkare - ingen kan göra allt, men alla kan göra något.


Styrelsen för Ölands järnåldersvecka 2024: Sofia Hermansson, Michael Jildestad, Daniel af Wåhlberg, Maria Wiell och Jan-Henrik Fallgren. Foto: Staffan Arvegård.